wachten...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Veelgestelde vragen

Wat is een hondengedragscoach eigenlijk precies?

Een hondengedragscoach is een Kynologisch Gedragstherapeut. Laten we het makkelijk houden; ik ben een hondengedragstherapeut en ik heb tijdens mijn opleiding heel veel geleerd over de hondentaal, het hondenbrein, de wijze waarop onze viervoeters verbanden leggen, het welzijn van honden, de invloed van stress en alle ins en outs over hun hondse leerprincipes. Heel concreet, hier werk ik mee. Als hondengedragscoach ben ik in staat om bij probleemgedrag een nauwkeurige analyse te maken en de vinger op de zere plek te leggen. Je kunt het eigenlijk vergelijken met een psycholoog voor mensen. Alleen ben ik als hondengedragscoach een psycholoog voor honden en een coach voor de baasjes.

Hoe weet ik of ik met een goede hondengedragstherapeut te maken heb?

Kynologisch Gedragstherapeut is een vrij beroep. Als jij op zoek gaat naar een hondengedragstherapeut bij jou in de buurt, kijk dan goed of diegene werkt volgens de meest recente inzichten. We weten deze dagen veel meer over honden dan 30 jaar geleden. Met eenvoudig de roedelleider zijn lossen we gedragsproblemen helaas niet op. Check ook deze blog. Een goede gedragstherapeut heeft gedegen kennis op zak, is een specialist in zijn of haar vak, maakt een nauwkeurige analyse en kan perfect onderbouwen waarom hij of zij juist die bepaalde gedragstherapie adviseert. Een gedragstherapie is geen abracadabra. Je krijgt van een goede hondengedragstherapeut hele concrete handvatten waar je echt wat mee kunt.

En... gedragsproblemen zijn vaak niet in slechts één sessie op te lossen. Een goede hondengedragstherapeut zal jou als dat nodig is ook een langere begeleiding bieden.

Is één consult voldoende om de gedragsproblemen te verbeteren?

Gedragsproblemen zijn complex en er spelen ontzettend veel factoren een rol. Het kost tijd om naar verbetering toe te werken. Onderschat ook niet de verandering die jij als eigenaar moet ondergaan. Tijdens een gedragstherapie zal je ervaren dat er op een hele andere manier met de hond moet worden omgegaan. Nieuwe gewoontes aanleren kost tijd. Voor de hond, maar net zo goed voor jou als eigenaar. Snelle oplossingen bestaan bovendien niet. Het is trainen, trainen en nog eens trainen. Tijdens één consult (het basis consult zoals ik het noem) onderzoek en we samen wat er precies aan de hand is. Waarom doet de hond wat hij doet? Wat is de oorzaak? Wat zijn de triggers? Hoe kun je daar het beste op reageren? Je krijgt aan het einde van het consult de allereerste handvatten om aan de slag te kunnen gaan. Dit is een mooie optie voor eigenaren die alleen een klein zetje in de juiste richting willen.

Eén consult is vaak niet voldoende om de gedragsproblemen zover mogelijk op te lossen. Daar is meer voor nodig. Meer tijd, meer training en meer begeleiding. Als dat voor jullie het geval is, dan starten we een langer traject.

Kan iedereen bij jou terecht voor een consult of een traject?

Nee, niet iedereen kan bij mij terecht. In een samenwerking is het heel erg belangrijk dat jij en ik goed bij elkaar passen. Mijn werkwijze en visie moeten bij jou aansluiten en jij moet de commitment op kunnen brengen die ik vraag in een samenwerking. Dat werkt altijd twee kanten op. Een gedragstherapie is behoorlijk intensief en het is hard trainen. Maar dat is niet het enige belangrijke puntje. Het welzijn van de hond staat bij mij te allen tijde voorop en ik werk in een gedragsconsult of een coachtraject daarom op een zachte en compassievolle manier. Geheel volgens de inzichten en kennis anno 2017. Beloningsgericht en positief dus.

Ik werk niet volgens het roedelleider verhaal. Voor iemand die op zoek is naar een snelle oplossing en geen behoefte heeft om zelf kennis te verkrijgen ben ik niet de juiste persoon en ik ga dan ook geen samenwerking aan.

Alleen als het van beide kanten helemaal goed voelt dan gaan we er samen voor! :-)

Welke methode gebruik jij bij het behandelen van gedragsproblemen?

Geen. Ik kijk naar de hond en het baasje als individu en analyseer het gedragsprobleem en de situatie nauwkeurig. Een behandelplan is daarom ook altijd maatwerk. Een bepaalde aanpak kan bij de ene hond perfect werken en bij een andere hond juist totaal niet aansluiten. Wat ik wil bereiken is een fijne en ontspannen relatie tussen hond en baasje. Ik ga daarbij uit van de leerprincipes van de hond en van de mogelijkheden die jij als eigenaar hebt.

In plaats van vast te houden aan een bepaalde methode om een gedragsprobleem te behandelen kijk ik altijd goed naar het volgende: "wat heeft deze hond van ons nodig en hoe kunnen we een goed resultaat behalen op een manier die effectief en prettig is voor zowel hond als baasje?"

Train en behandel jij alleen op een positieve manier of gebruik je ook correcties?

Ben ik een positieve trainer? Jazeker! Belonen van gewenst gedrag geeft veel meer resultaat dan het straffen van ongewenst gedrag. Het welzijn van de hond staat te allen tijde voorop. Bovendien vind ik het belangrijk dat baasje en hond een hele fijne band krijgen. Dwang, straf en intimidatie horen daar niet bij. Nu niet en nooit niet. Maar ik stel wel grenzen. We gaan de hond geen pijn doen en we maken hem ook niet bang. Maar bijvoorbeeld het wegdraaien bij een opspringende hond of het stoppen van een spelletje bij bijterig gedrag zijn wel degelijk correcties. Als we heel wetenschappelijk gaan bekijken wat een 'correctie' inhoudt (ik zal je de details besparen) dan is het antwoord dus ja. Indien nodig werk ik met correcties.

Ik ga geen slipketting gebruiken, niet hard tegen de hond schreeuwen, geen tikjes of schopjes geven en ik ga hem niet op zijn zij of rug leggen. Maar ik ben wel van mening dat een grens aangeven er ook bij hoort. Met het aangeven van de grens doorbreken we ongewenst gedrag en vervolgens leren we de hond welk gedrag we dan wél graag van hem willen zien.

Wanneer is iets een gedragsprobleem?

Een gedragsprobleem is bepaald gedrag van de hond dat door de eigenaar als vervelend en ongewenst wordt ervaren. Er zijn geen standaarden of bepaalde criteria die maken dat iets een gedragsprobleem is. Het kan dus goed zo zijn dat jij het trekken aan de lijn van jouw hond als vervelend ervaart, maar dat jouw buurvrouw dit geen enkel probleem vindt. Andersom kan het ook zo zijn dat jij ontzettend veel last hebt van de blaffende hond van je buurman. Als jouw buurman het blaffen zelf echter niet als een probleem ervaart, dan is dit dus geen gedragsprobleem. Het gaat om gedrag dat jij als eigenaar van de hond een probleem vindt.

Probleemgedrag is toch altijd de schuld van het baasje?

Er wordt heel erg snel gezegd bij probleemgedrag "het is de schuld van de eigenaar!". Zo simpel ligt het echter helemaal niet. Zulke opmerkingen zijn zeer onterecht en oneerlijk naar de baasjes toe en het doet de hond als individu ook tekort. Probleemgedrag is veel complexer dan dat en het baasje is vaak slechts voor een beperkt deel een oorzaak.. áls het baasje er überhaupt iets in doet. Denk bijvoorbeeld aan een traumatische ervaring waar het baasje niet bij aanwezig was. Of denk aan bepaalde eigenschappen van de hond die erfelijk aangelegd zijn. Is probleemgedrag dan volledig de schuld van de eigenaar? Nee, natuurlijk niet. Dit is veel te kort door de bocht en zorgt alleen maar voor een groot schuldgevoel bij de eigenaar... Absoluut niet helpend en absoluut niet nodig. :-)

Wat zijn over het algemeen de resultaten van een gedragstherapie?

Het resultaat van een gedragstherapie is afhankelijk van veel factoren. De belangrijkste factor ben jij als eigenaar. Hoe gemotiveerder je bent, hoe meer tijd en energie je in de training steekt en hoe meer jij verlangt naar een ontspannen leven samen met jouw hond, hoe beter het resultaat zal zijn. Die commitment moet er zijn. In de meeste gevallen is er sprake van een mooie verbetering of zelfs complete verandering van het gedrag. In andere gevallen zullen we vooral insteken op het managen van situaties en voorkomen dat jouw hond in een vervelende positie terecht komt. Je leert hoe je jouw hond kan helpen om zich veilig te voelen.

Het best haalbare resultaat is onder andere afhankelijk van de aard van de gedragsproblemen, hoelang de gedragsproblemen al spelen, of bepaald gedrag inherent is aan het ras en de mogelijkheden en inzet van jou als eigenaar.

Is castratie een oplossing voor probleemgedrag?

Nee, dit is een hardnekkig fabeltje. Castratie kan wel gedrag verminderen dat door hormonen gestuurd wordt, zoals het opdringerige gedrag naar teefjes. Maar castratie zal problemen zoals bijvoorbeeld uitvallen naar bezoek, hyperactief gedrag en het opspringen tegen mensen niet verhelpen. Castratie kan mogelijk wel een ondersteuning zijn voor een bepaalde therapie. In sommige gevallen kan castratie echter juist weer averechts werken. Er zal altijd per individu beoordeeld moeten worden of castratie bij kan dragen aan de gedragstherapie.

Werk jij wel eens met rustgevende middelen of medicatie?

Jazeker. Stress reducerende middelen kunnen absoluut bijdragen. Deze middelen zijn echter geen wondermiddelen. Het wordt altijd voorgeschreven als ondersteuning van een gedragstherapie. Ik kijk in eerste instantie wel altijd of we zonder medicatie ook daar kunnen komen waar we heen willen. In sommige gevallen kan de stress van de hond dermate hoog zijn dat ik in overleg met jou contact opneem met jouw dierenarts voor specifieke medicatie.

Waarom kom jij op huisbezoek voor een gedragstherapie?

Ik wil de hond graag in zijn eigen omgeving observeren. Dit maakt het analyseren van het probleem eenvoudiger en ik kan de therapie dan ook veel beter aanpassen aan de situatie. Een gedragstherapie is altijd maatwerk en moet goed aansluiten op jou en jouw hond. Een hond laat in een vreemde omgeving ook bijna altijd ander gedrag zien. En bovendien, jullie omgeving is de plek waar jullie het samen moeten gaan doen dus lijkt het mij niet meer dan begrijpelijk dat we daar ook samen aan de slag gaan.

Speelt de leeftijd van mijn hond nog een rol?

Nee hoor, dat hoeft niet perse invloed te hebben. Het resultaat van de gedragstherapie is afhankelijk van de oorzaak van het gedrag en de inzet van de eigenaar. Niet van de leeftijd van de hond. Ook een oudere hond is nog heel goed in staat om nieuwe leerervaringen op te doen. Het is wel belangrijk om realistische doelen te stellen, maar dat geldt voor alle honden.

Zijn alle hondenrassen geschikt voor gedragstherapie?

Ja, in principe kan ieder ras in aanmerking komen voor gedragstherapie. Het is wel zo dat een hond bepaalde ras eigenschappen in zijn genen kan hebben. Bepaald gedrag kan dus inherent zijn aan het ras.